GO-utveckling - Grupp- och Organisationsutveckling


LEDARSKAP
Utbildning och träning för att leda individer och arbetsgrupper till effektivitet.
- UGL-utbildningar - en gruppdynamisk ledarskapsutbildning
- Utbildningar i medarbetarsamtal till arbetsledare och chefer
- Praktisk träning i "Svåra samtal".
- Utbildning / träning i konflikthantering och kommunikation
- Teambuilding för ledningsgrupper
- Konsultationer / handledning till arbetsledare och chefer
- IDI (Interpersonal Dynamics Inventory) Kartläggningsverktyg för att beskriva det intryck du gör på andra i din omgivning.
- SDI (Strength Deployment Inventory) Kartläggningsverktyg för att hantera konflikter och utveckla relationer.

- Personlig Coach

MEDARBETARSKAP
Aktiviteter som gör arbetsgruppen effektivare i att lösa sina uppgifter och nå sina mål.
- Teambuilding för befintliga och nystartade grupper
- Kommunikation och samspel i grupper
- IDI (Interpersonal Dynamics Inventory) Kartläggningsverktyg för att beskriva det intryck du gör på andra i din omgivning.
- SDI (Strength Deployment Inventory) Kartläggningsverktyg för att hantera konflikter och utveckla relationer.HANDLEDNING
Handledningens övergripande syfte är att bidra till en ökad verksamhetseffektivitet och en god arbetssituation för medarbetare och chefer genom att:

- ge möjlighet till reflektion, råd och stöd i den professionella och personliga utvecklingen
- bidra till kompetenshöjning när det gäller olika arbetsuppgifter och att ge stöd i hanteringen av olika problemsituationer
- öka vars och ens självkännedom för en större trygghet i arbetsroller och uppdrag
- stödja och utveckla ett konsultativt förhållningssätt för medarbetare
- och, vid grupphandleding, utveckla det sociala/kollegiala stödet på arbetsplatsen.


COACHING
Enligt ICF (International Coach Federation)


KBT (Kognitiv Beteendeterapi)
- KBT vid individ- och grupputveckling.
- KBT vid ångest,nedstämdhet,social fobi.
- KBT vid sömnstörningar.
- KBT vid viktminskning.

MINDFULNESS
Mindfulness är medveten närvaro och att ha kontakt med nuet.
- För att hantera och minska stress i vardagen.
- För att hantera smärta.
- En väg ur nedstämdhet.
- Ett förhållningssätt till livet.
- Acceptans - att släppa taget.

Mindfulness i kombination med KBT vid bland annat depressioner och nedstämdhet.

STRESSHANTERING INDIVIDUELLT ELLER I GRUPP MED KBT INRIKTNING
Få kunskap om stress, identifiera stressorer, bli medveten om hur dessa stressorer påverkar dig kognitivt, känslomässigt, kroppsligt och beteendemässigt. Handlingsplan med vidmakthållandeprogram.

Stressprofiler - Kartläggning av stressorer och hur dessa påverkar.

UGL


KONFLIKTHANTERING
Effektiva sätt att hantera brister i kommunikation, störningar och problem.


ORGANISATIONSDIAGNOSER / PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖKARTLÄGGNINGAR


21-STEG - KOMPETENSINVENTERINGSEMINARIER / FÖRELÄSNINGAR
- Ledarskap
- Medarbetarskap
- Kommunikation, feed-back och samspel
- Konflikthantering
- Mindndfulness
- Sömnbesvär - Sov gott med hjälp av KBT

Tillsammans med uppdragsgivaren formuleras behov och önskemål som finns i verksamheten för att åstadkomma bästa möjliga utveckling för individ, grupp och organisation.
 


copyright (c) 1999 go-utveckling - uppdaterad 2000-06-14 - e-post