Svåra samtal som blir utvecklande samtal.

Innehåll:
Teori varvas med praktisk träning i ”Svåra samtal”. Vi kommer att utgå från olika situationer som berör dig som ledare på individ-, grupp och organisationsnivå med syfte att nå en respektfull och öppen dialog.

Utvecklingsmål:
- kunskap om olika stadier i en grupps utveckling kopplat till individers behov
- Kunna kommunicera direkt och klart
- Ge och ta emot utvecklande feed-back
- Lyssna aktivt
- Använda ett kognitivt förhållningssätt

Metod:
- Teorigenomgång
- Praktisk träning
- Hemuppgifter
- Reflekterande team


copyright (c) 1999 go-utveckling - uppdaterad 2001-01-30 - e-post