Konflikthantering
Konflikter tar mycket energi och ger lite tillbaka. För att kunna skapa ett bra arbetsklimat och effektiva arbetsgrupper är konflikthantering viktigt.


Målgrupp 1
Chefer, ledare, personalhandläggare och internkonsulter.

Hur går det till
Metoden grundar sig på upplevelsebaserad inlärning. Det sker genom att olika praktikfall från vardagen tas upp och varvas med teori och träning i aktivt lyssnande.

Ur innehållet
- Konflikthanteringsstilar
- Självkännedom
- Metoder och verktyg

Tidsåtgång
1 - 2 dagar utifrån behov och önskemål

Målgrupp 2
Befintliga arbetsgrupper.

Hur går det till
Med hjälp av träningspass, reflektion och feed-back bli medveten om eget och andras beteende och hur det påverkar gruppens samspel.

Utvecklingsmål
- Kunna kommunicera direkt och klart
- Kunna ge och ta emot effektiv feed-back
- Kunna lyssna aktivt
- Bli medveten om egen och andras konflikthanteringsstil
- Få ökad självkännedom

Tidsåtgång
Två dagar i internatform samt uppföljning under en dag.

 

copyright (c) 1999 go-utveckling - uppdaterad 2000-06-14 - e-post