Coaching
Yrkesmässig coaching är ett fortlöpande partnerskap som hjälper dig att uppnå tillfredsställande resultat i ditt personliga yrkesmässiga liv. Genom coachinge fördjupar du ditt lärande, förbättrar dina prestationer och utvecklar din livskvalitet.

I varje möte väljer du samtalets fokus medan coachen lyssnar och bidrar med iakttagelser och frågor. Detta samspel skapar tydlighet och får dig att handla.

Coaching ökar dina framsteg genom att ge dig tydligare fokus och större medvetenhet om dina val. Coaching inriktar sig på var du befinner dig idag och vad du är beredd att göra för att ta dig dit du vill vara i morgon.

Coaching innebär:

- fokuserar på och nå uppsatta mål
- Skapa resultat
- förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.


copyright (c) 1999 go-utveckling - uppdaterad 2001-01-30 - e-post