ORGANISATIONSDIAGNOSER / PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖKARTLÄGGNINGAR OCH STRESSPROFILER

Nulägesanalys och inventering av utvecklingsinsatser i organisationen och i arbetsgrupper för att ta fram en handlingsplan.

- Organisationsdiagnos med hjälp av intervjuer
- Enkätundersökning
- Samla arbetsgrupper för behovsinventering  
- Stressprofil med hjälp av enkät


copyright (c) 1999 go-utveckling - uppdaterad 2000-06-14 - e-post