MEDARBETARSAMTAL
Ett viktigt samtal mellan chef och medarbetare där verksamheten sätts i fokus.

Innehåll
- Vad är medarbetarsamtal?
- Hur börjar vi?
- Inför samtalet
- Samtalssituationen
- Kunna ge och ta emot effektiv feed-back
- Konsten att lyssna
- Avslutning
- Uppföljning

Tidsåtgång
En dag. Kan förlängas med en halv dag för uppföljning efter genomförd hemuppgift.

Dagen varvas med teori och praktisk träning.

Checklista för medarbetarsamtal och kursdokumentation ingår.
 

copyright (c) 1999 go-utveckling - uppdaterad 2001-01-30 - e-post