TEAMBUILDING
Aktiviteter som gör gruppen effektivare i att lösa sina uppgifter och nå sina mål.

Nivå 1 - Vad?
- Förtydliga och klargöra mål, struktur och riktlinjer -vad skall göras?
- Förtydliga och klargöra arbetsuppgifter, ansvar, befogenheter och    
  rollfördelning -vem gör vad?

Nivå 2 - Hur?
- Uppnå ökat självförtroende och självinsikt
- Få insikt om eget och andras beteende
- Kunna kommunicera direkt och klart
- Kunna ge och ta effektiv feed-back
- Konflikthantering, samspel och relationer
- Värderingar och attityder

Hur samarbetar vi? Hur förhåller vi oss till varandra? Hur kommunicerar vi med varandra? Hur hanterar vi konflikter? Hur når vi målet?

Om det inte finns balans mellan "Vad?" och "Hur?" kommer det att hämma gruppen att nå högre effektivitet. Rak kommunikation handlar om att ta ansvar för och tala om vad man ser, hör och upplever och vilka konsekvenser och effekter det har på dig och eller verksamheten. Att använda Jag-budskap och undvika att värdera är viktigt för att mottagaren skall kunna ta till sig budskapet utan att gå i försvar eller missförstå. Detta är grunden till fungerande samspel och konflikthantering i grupper.
 


copyright (c) 1999 go-utveckling - uppdaterad 2000-06-14 - e-post