21-STEG -KOMPETENSINVENTERING
Metod för att inventera behov av kompetensutveckling i arbetsgrupper utifrån verksamhetens krav och förväntningar.

Innehåll
- Kartlägga den enskilde medarbetarens och arbetsgruppens  
  utvecklingsbehov
- Kartlägga organisatoriska förändringsbehov
- Utforma en utvecklingsplan

Genomföras i befintliga arbetsgrupper eller som utbildning av arbetsledare och chefer för att ge verktyg att själva genomföra inventeringen.

 

copyright (c) 1999 go-utveckling - uppdaterad 2000-06-14 - e-post